2020 metais Viešoji įstaiga Mažeikių rajono neįgaliųjų centras vykdo Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektą

Tikslinė grupė – Mažeikių rajono žmonės su negalia.

Vykdant projektą teikiamos šios paslaugos:

  • Aktyvios fizinės veiklos treniruotės;

Projektą finansuoja:

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Mažeikių rajono savivaldybė 

2020 metais Viešoji įstaiga Mažeikių rajono neįgaliųjų centras vykdo Bendrųjų socialinių paslaugų projektą „Ištiesk pagalbos ranką“

Tikslinė grupė – vaikai su negalia ir jų šeimos, suaugusieji asmenys su negalia ir jų šeimos, senyvo amžiaus Mažeikių miesto ir rajono gyventojai.

Vykdant projektą teikiamos šios paslaugos:

  • Tarpininkavimas ir atstovavimas;
  • Kirpimas;
  • Maudymas;
  • Skalbimas;
  • Lyginimas – džiovinimas;
  • Grupinio socialinio darbo užsiėmimai (neįgaliesiems vaikams ir jų šeimos nariams);

Projektą finansuoja: Mažeikių rajono savivaldybė.

2020 metais Viešoji įstaiga Mažeikių rajono neįgaliųjų centras vykdo Socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje projektą.

Tikslinė grupė – Mažeikių rajono žmonės su negalia.

Vykdant projektą teikiamos šios paslaugos:

  • Neįgaliųjų dienos užimtumas;
  • Individuali pagalba neįgaliajam;
  • Meninių gebėjimų lavinimas būreliuose, kolektyvuose, klubuose.

Projektą finansuoja: 

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos  ir Mažeikių rajono savivaldybė 


2020 metais Viešoji įstaiga Mažeikių rajono neįgaliųjų centras vykdo „KOMPLEKSIŠKAI TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ŠEIMAI ORGANIZAVIMAS IR TEIKIMAS MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE“ projektą

Projektas skirtas: asmenims su fizine ir (ar) kompleksine negalia, gyvenantiems Mažeikių rajono savivaldybėje.1Projektą finansuoja: 

Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto ,,Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonė Nr. 08.4.1-ESFA-V-416

mazeikiu-neigaliuju-centras-a3-plakatas