2021 metais Viešoji įstaiga Mažeikių rajono neįgaliųjų centras vykdo Bendrųjų socialinių paslaugų projektą

“Ištiesk pagalbos ranką”

Tikslinė grupė – vaikai su negalia ir jų šeimos, suaugusieji asmenys su negalia ir jų šeimos, senyvo amžiaus Mažeikių miesto ir rajono gyventojai.

Vykdant projektą teikiamos šios paslaugos:

 • Tarpininkavimas ir atstovavimas;
 • Kirpimas;
 • Maudymas;
 • Skalbimas;
 • Lyginimas – džiovinimas;
 • Grupinio socialinio darbo užsiėmimai (neįgaliesiems vaikams ir jų šeimos nariams);

Projektą finansuoja: Mažeikių rajono savivaldybė.

2021 metais Viešoji įstaiga Mažeikių rajono neįgaliųjų centras vykdo Socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje projektą.

Tikslinė grupė – Mažeikių rajono žmonės su negalia.

Vykdant projektą teikiamos šios paslaugos:

 • Neįgaliųjų dienos užimtumas;
 • Individuali pagalba neįgaliajam;
 • Meninių gebėjimų lavinimas būreliuose, kolektyvuose, klubuose.

Projektą finansuoja: 

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos  ir Mažeikių rajono savivaldybė 

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Mažeikių rajono savivaldybėje projektas

Projekto tikslas – plėtoti ir stiprinti žmonių su negalia gebėjimus ir galimybes spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius tarpusavyje ir su kitomis bendruomenėmis, taip pat padėti įveikti socialinę atskirtį.

2021 metais Mažeikių rajono nevyriausybinių organizacijų projektas 

„Bėgant iš tylos pasaulio“

Stovyklų pagalba, skatinti kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų žmonių saviraišką įvairiose gyvenimo sferose, bei padėti spręsti problemas susijusias su kurtumo negalia.

 


2020 metais Viešoji įstaiga Mažeikių rajono neįgaliųjų centras vykdo Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektą

Tikslinė grupė – Mažeikių rajono žmonės su negalia.

Vykdant projektą teikiamos šios paslaugos:

 • Aktyvios fizinės veiklos treniruotės;

Projektą finansuoja:

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Mažeikių rajono savivaldybė 

2020 metais Viešoji įstaiga Mažeikių rajono neįgaliųjų centras vykdo Bendrųjų socialinių paslaugų projektą “Ištiesk pagalbos ranką”

Tikslinė grupė – vaikai su negalia ir jų šeimos, suaugusieji asmenys su negalia ir jų šeimos, senyvo amžiaus Mažeikių miesto ir rajono gyventojai.

Vykdant projektą teikiamos šios paslaugos:

 • Tarpininkavimas ir atstovavimas;
 • Kirpimas;
 • Maudymas;
 • Skalbimas;
 • Lyginimas – džiovinimas;
 • Grupinio socialinio darbo užsiėmimai (neįgaliesiems vaikams ir jų šeimos nariams);

Projektą finansuoja: Mažeikių rajono savivaldybė.

2020 metais Viešoji įstaiga Mažeikių rajono neįgaliųjų centras vykdo Socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje projektą.

Tikslinė grupė – Mažeikių rajono žmonės su negalia.

Vykdant projektą teikiamos šios paslaugos:

 • Neįgaliųjų dienos užimtumas;
 • Individuali pagalba neįgaliajam;
 • Meninių gebėjimų lavinimas būreliuose, kolektyvuose, klubuose.

Projektą finansuoja: 

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos  ir Mažeikių rajono savivaldybė 


2019-09 iki 2021-08  Viešoji įstaiga Mažeikių rajono neįgaliųjų centras vykdo „KOMPLEKSIŠKAI TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ŠEIMAI ORGANIZAVIMAS IR TEIKIMAS MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE“ projektą

Projektas skirtas: asmenims su fizine ir (ar) kompleksine negalia, gyvenantiems Mažeikių rajono savivaldybėje.

Projektą finansuoja: 

logo

Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto ,,Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonė Nr. 08.4.1-ESFA-V-416

mazeikiu-neigaliuju-centras-a3-plakatas