Audronė Šimkuvienė

dsc_0642

Viešosios įstaigos Mažeikių rajono neįgaliųjų centro direktorė.

Mažeikių rajono kurčiųjų draugijos pirmininkė

Išsilavinimas – aukštasis universitetinis, vadybos profesinis bakalauras ir ekonomikos bakalauras, ECDL (Europos kompiuterio vartotojo pažymėjimas), patirtis – 20 metų teikiant paslaugas neįgaliesiems, projekte – projekto vadovė, individualios pagalbos neįgaliajam teikėja.

Kvalifikacijos kėlimas: 2006 VšĮ Surdologijos centre baigiau lietuvių gestų kalbos vertėjų kvalifikacijos kėlimo kursus ir suteikta teisė dirbti lietuvių gestų kalbos vertėja. 2010 m. dalyvavau projekto „Lietuvos kurčiųjų draugijos organizacijų institucinių gebėjimų stiprinimas bei darbuotojų kvalifikacijos kėlimas Tobulėkime kartu“ mokymuose. 2012 m. dalyvavau teorinėje – praktinėje konferencijoje „Komandinio darbo ypatumai teikiant socialines ir slaugos paslaugas senyvo amžiaus žmonėms šeimoje ir institucijoje“. 2012 m. dalyvavau konferencijoje – forume „Socialinis dalyvumas: senyvo amžiaus asmenų gebėjimų realizavimo procesas“. 2012 m. dalyvavau seminare „Sutrikusios klausos mokiniai bendrojo lavinimo mokyklose“ ir patobulino mokinio pažinimo ir pažangos pripažinimo kompetencijas. 2012 m. dalyvavau Leonard da Vinci LMP Project „Patirties tiltas per Europą“ – kurčiųjų ir neįgaliųjų asmenų įdarbinimo specialistų (tarpininkų) kvalifikacijos tobulinimas Europinėje dimensijoje – Graikijos patirtis“, įgytas Europass Mobility sertifikatas. 2013 m. dalyvavau seminare „Prevencinės priemonės ir jų taikymas gerinant emocinę, fizinę sveikatą“ ir patobulinau profesinio tobulėjimo kompetencijas. 2014 metais dalyvavau neformaliuose mokymuose „Šiuolaikinis specialistas: XXI a. visuomenės iššūkiai“; UAB Verslo konsultavimas ir mokymai organizuotuose mokymų kursuose „Projektų paieška, ruošimas, valdymas ir finansavimas“. 2015 dalyvavau Vadovų mokymuose „Pokyčių link: iššūkiai ir galimybės“. Mokymai organizuoti įgyvendinant Neįgaliųjų socialinės integracijos programos Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektą. 2016 m. dalyvavau kvalifikacijos tobulinimo kursuose Šventojoje “Asmeninio asistento kompetencijų ugdymas ir darbo su neįgaliaisiais naujovės”, 2018 m. dalyvavau mokymuose, organizuotuose Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos “Asmeninio asistento darbo ypatumai teikiant paslaugas asmenims, turintiems negalią bei jų šeimoms”, 2018 m. dalyvavau Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymuose “Aktualūs mokesčių pasikeitimo 2019 m. klausimai rengiant projektų paraiškas”,  2018 m. dalyvavau Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuotame seminare “Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencijos pagrindinių nuostatų įgyvendinimo galimybės ir problematika”.


Edv81765878_2936185226414887_38856143925149696_nardas Najulis

Viešosios įstaigos Mažeikių rajono neįgaliųjų centro vyr. buhalteris.

Mažeikių rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkas

Išsilavinimas – aukštasis universitetinis, vadybos profesinis bakalauras ir ekonomikos bakalauras, ECDL (Europos kompiuterio vartotojo pažymėjimas), patirtis – 20 metų teikiant paslaugas neįgaliesiems, projektuose – projektų finansininkas.

Kvalifikacijos kėlimas: 2009 m. išklausiau UAB „SDG“ organizuotą „Socialinių darbuotojų mokymo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais“ neformalaus mokymo programos kursą ir išlaikiau įskaitą. 2010 m. dalyvavau UAB Galimybių vystymo centro organizuotuose „Vadybinių gebėjimų mokymuose Lietuvos neįgaliųjų draugijos asocijuotų narių draugijų pirmininkams. Mokymuose nagrinėtos temos: motyvacija, bendravimas ir bendradarbiavimas, derybos bei konfliktų valdymas. 2012 m. dalyvavau konferencijoje – forume „Socialinis dalyvumas: senyvo amžiaus asmenų gebėjimų realizavimo procesas“.  2013 m. dalyvavau seminare „Prevencinės priemonės ir jų taikymas gerinant emocinę, fizinę sveikatą“ ir patobulinau profesinio tobulėjimo kompetencijas. 2014 metais dalyvavau neformaliuose mokymuose „Šiuolaikinis specialistas: XXI a. visuomenės iššūkiai“; UAB Verslo konsultavimas ir mokymai organizuotuose mokymų kursuose „Projektų paieška, ruošimas, valdymas ir finansavimas“. 2015 m. gegužės mėnesį dalyvavau UAB Galimybių vystymo centro vykdytuose mokymuose „Efektyvus vadovavimas. Konfliktų valdymas“. 2015 m. rugsėjo mėnesį dalyvavau Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų fakulteto rengtuose „Neįgalaus asmens asistento ruošimo kursuose“, 2015 m. lapkričio mėnesį dalyvavau “Viešųjų pirkimų procedūros ir jų taikymas” mokymuose, 2016 m dalyvavau praktiniame seminare “Komandinio kūrybiškumo skatinimas ir valdymas”, 2017 m. išklausiau ir išlaikiau egzaminą “Ergonominis saugumas” ir buvo suteiktas Priešgaisrinės saugos pažymėjimas, 2017 m. dalyvavau UAB “Sabelija” organizuotuose mokymuose “Įstaigų ir organizacijų vadovų ir atsakingų asmenų priešgaisrinė sauga” kur suteiktas Gaisrinės saugos pažymėjimas, 2017 m. išlaikytas Darbuotojų saugos ir sveikatos egzaminas ir gautas pažymėjimas, 2018 m. dalyvavau konferencijoje “Lygių galimybių Europa – iššūkiai ir sprendimai”, 2018 m. dalyvavau Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymuose “Projekto rengimo etapas – naujų idėjų paieška”, 2018 m.  dalyvavau Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymuose “Aktualūs mokesčių pasikeitimo 2019 m. klausimai rengiant projektų paraiškas”. 2021 metais dalyvavau ir baigiau 300 val. neformaliojo suaugusiųjų švietimo programą “Pagalbos poreikio klientui identifikavimas ir paslaugų teikimas pagal nustatytą poreikį”.

 


Inga Montvilienėdsc_0231

Viešosios įstaigos Mažeikių rajono neįgaliųjų centro socialinė darbuotoja

Išsilavinimas –  aukštasis universitetinis, kvalifikacija –socialinio darbo ir socialinio pedagogo, patirtis 8 metai teikiant paslaugas neįgaliesiems, projekte – individualios pagalbos neįgaliajam teikėja, meninių gebėjimų lavinimo būreliuose, kolektyvuose, klubuose vadovė.

Kvalifikacijos kėlimas: 2007 dalyvavau socialinių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo mokymuose „Socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų kvalifikacijos tobulinimas“. 2008 išklausiau seminarą tema „Bendro darbo svarba teikiant pagalbą šeiminio smurto aukoms“. 2009 dalyvavau seminare „Pilietinių, demokratinių ir tautinių vertybių ugdymas taikant inovatyvius metodus“. 2009 dalyvavau Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir UAB „Sėkmės laboratorija“ organizuotame seminare „Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencijos pagrindinių nuostatų įgyvendinimo galimybės ir problematika“. 2010 dalyvavau seminare „Praktinė patirtis ikimokyklinio ugdymo auklėtojams, socialiniams darbuotojams, dirbantiems su socialinės rizikos ir socialinės atskirties sąlygomis gyvenančiais vaikais ir jų šeimomis“. 2012 metais dalyvavau mokymuose skirtuose „Moterų ir vyrų grįžtančių į darbo rinką po vaiko priežiūros atostogų motyvacijos dirbti skatinimas Mažeikiuose“. 2013 metais dalyvavau specializuotuose mokymuose „Kultūrinės įvairovės aspektai teikiant pagalbą šeimoms“. 2015 dalyvavau Vadovų mokymuose „Pokyčių link: iššūkiai ir galimybės“. Mokymai organizuoti įgyvendinant Neįgaliųjų socialinės integracijos programos Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektą. 2016 m. dalyvavau kvalifikacijos tobulinimo kursuose Šventojoje “Asmeninio asistento kompetencijų ugdymas ir darbo su neįgaliaisiais naujovės”, 2018 m. dalyvavau mokymuose, organizuotuose Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos “Asmeninio asistento darbo ypatumai teikiant paslaugas asmenims, turintiems negalią bei jų šeimoms”.

dsc_0673


Virginija Bucevičienė

Išsilavinimas – spec. vidurinis, kvalifikacija – vaisių ir daržovių auginimo meistras. 8 metai patirtis dirbant su neįgaliaisiais. Projekte – individualios paslaugos neįgaliajam teikėja, užimtumo įvairiuose amatų būreliuose  vadovė darbui su žmonėmis turinčiais negalią.

virginija


 

 

Virginija Jarmoškaitė

Išsilavinimas – profesinio mokymo diplomas, kvalifikacija – lankomosios priežiūros darbuotoja, projekte – asmeninės pagalbos teikėja.

 

 


 Irina Pukštienėirina

Išsilavinimas – profesinio mokymo diplomas, kvalifikacija – lankomosios priežiūros darbuotoja, projekte – asmeninės pagalbos teikėja.

 

 

 

 


grazinaGražina Klemonskytė

Išsilavinimas – profesinio mokymo diplomas, kvalifikacija – lankomosios priežiūros darbuotoja, projekte – asmeninės pagalbos teikėja.

 

 

 

 

 


Edita Murnikovienėedita

Išsilavinimas – aukštasis, kvalifikacija – socialinio darbo  profesinis bakalauras, projekte – asmeninės pagalbos teikėja.